Budżet Obywatelski 2015

W pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy mieli możliwość realizowania swoich potrzeb. Wspólnie mogli dysponować częścią budżetu miejskiego. Dzięki temu zrealizowano wiele bardzo ciekawych inwestycji…

Jednym z nich był projekt pn. Renowacja boiska do piłki nożnej, budowa placu rekreacji oraz placu zabaw przy ul. Lourdyjskiej. Obiekt ten od lipca 2014 roku jest dzierżawiony przez Stowarzyszenie Sportowa Częstochowa. Naszym celem jest rozwijanie powstałej sekcji piłki nożnej oraz utworzenia obiektu rekreacyjno sportowego z prawdziwego zdarzenia w miejscu sentymentalnym dla wielu mieszkańców naszego miasta.
Dzięki możliwości jakie daje budżet obywatelski rok temu złożyliśmy swój wniosek i przeprowadziliśmy akcję promocyjną w dzielnicy Wyczerpy – Aniołów. Dzięki wsparciu wielu życzliwych ludzi (głosować mogą wszyscy, którzy ukończyli 13 rok życia) udało się zdecydowanie wygrać projekt dzielnicowy. Obecnie przy ul. Lourdyjskiej prowadzone są prace związane z renowacją boiska. Jeżeli pogoda będzie sprzyjać, na początku grudnia inwestycja będzie gotowa. Rozpoczęcie prac związanych z placem zabaw i placem rekreacji rozpoczną się na dniach (w dniu 26 października – oddano plac pod budowę).
Za pierwszą inwestycją idą kolejne. Mamy nadzieję, że niebawem problem związany z brakiem miejsca na aktywność fizyczną i odpoczynek będzie całkowicie rozwiązany.
W tegorocznym budżecie ponownie złożyliśmy projekt. Nosi on nazwę: Dalszy plan zagospodarowania boiska sportowego przy ul. Lourdyjskiej i w zadaniach do budżetu oznaczony jest numerem 691.
Tym razem pod tą nazwą mieszkańcy będą mogli zagłosować za budową zaplecza szatniowo – sanitarnego, które jest niezbędne na każdym tego typu obiekcie.

Głosować na ww. zadanie mogą wszyscy mieszkańcy dzielnicy Wyczerpy – Aniołów, którzy ukończyli 13 rok życia w dniach od 2 do 8 listopada poprzez stronę internetową www.konsultacje.czestochowa.pl lub w Szkole Podstawowej nr 24 przy ul. Hubermana 7, w godz. 16.00 – 18.00 (w dni robocze) oraz od 10.00 – 12.00 (w sobotę i niedzielę).

DALSZY PLAN ZAGOSPODAROWANIA BOISKA SPORTOWEGO PRZY UL. LOURDYJSKIEJ – PROJEKT NR 691 !

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.