O nas

Stowarzyszenie Sportowa Częstochowa – organizacja pozarządowa działająca na rzecz sportu, rekreacji i turystyki. Za datę powstania uznaje się zebranie założycielskie, które miało miejsce 28 grudnia 2012 roku w Pałacu Ślubów (Urząd Stanu Cywilnego) zlokalizowanym przy ul. Focha 19/21, gdzie większość podobnych organizacji ma swoje oficjalne siedziby.

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszenie uzyskało w dniu 12 kwietnia 2013 roku i od tego momentu rozpoczęła się oficjalna działalność zapoczątkowana przez założycieli Dawida Wytrzymałego i Mateusza Wierzbickiego.

Zgodnie ze sporządzonym statutem organizacji Sportowa Częstochowa została powołana do propagowania zdrowia i szeroko pojętej aktywności fizycznej a jej cele obecnie zawierają się 18 punktach:

 1. Prowadzenie działalności sportowej, turystycznej i rekreacyjnej wśród mieszkańców miasta Częstochowy, województwa śląskiego i terenu Rzeczpospolitej Polski – upowszechnianie aktywnego stylu życia i czynnego wypoczynku.
 2. Stwarzanie właściwych warunków do uprawiania sportu, turystyki
  i rekreacji oraz specjalistycznego szkolenia w tej dziedzinie oraz innych aktywności ruchowych.
 3. Propagowanie rozwoju wszystkich dziedzin sportu, turystyki i rekreacji wśród młodzieży, osób dorosłych i niepełnosprawnych, postaw otwartości i tolerancji społecznej.
 4. Promocja sportu, rekreacji i turystyki aktywnej oraz rywalizacji sportowej wg zasad fair play.
 5. Organizacja zawodów, imprez sportowych, rekreacyjnych oraz imprez turystycznych (dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych i niepełnosprawnych).
 6. Organizacja imprez charytatywnych i integracyjnych.
 7. Stworzenie niezależnej platformy wspólnej dla środowisk związanych
  z aktywnością fizyczną, wyczynowych sportowców oraz nawiązanie współpracy ze środowiskami i instytucjami o podobnych celach.
 8. Wspieranie i wyszukiwanie młodych talentów sportowych i ich promocja.
 9. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
 10. Propagowanie czynnego uprawiania sportu, rekreacji i turystyki jako sposobu na rozwój własnej osobowości oraz prowadzenie działalności edukacyjnej w tym zakresie podczas organizowanych wyjazdów (dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych i niepełnosprawnych).
 11. Uczestnictwo w różnego rodzaju współzawodnictwie sportowym, w tym również organizowanym przez inne organizacje sportowe.
 12. Szkolenie i doskonalenie kadr trenersko – instruktorskich i sędziowskich.
 13. Promowanie i organizacja wolontariatu.
 14. Organizowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży.
 15. Przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom w środowisku dzieci i młodzieży oraz promowanie aktywnego stylu życia.
 16. Promocję dorobku sportowego mieszkańców Miasta Częstochowy.
 17. Wydawanie publikacji.
 18. Działalność społeczna, naukowa, kulturalna i oświatowa.

Po roku funkcjonowania i pierwszych zrealizowanych projektach przyszedł czas na wyzwanie w postaci powołania do życia sekcji piłki nożnej i podjęcia próby reaktywacji boiska piłkarskiego przy ul. Lourdyjskiej w dzielnicy Wyczerpy – Aniołów.

W dniu 24 lipca 2014 roku decyzją Prezydium Śląskiego Związku Piłki Nożnej w Katowicach zostaliśmy przyjęci w poczet członków Śląskiego Związku Piłki Nożnej oraz w struktury Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Nabór rozpoczął się we wrześniu 2014 roku a pierwsze drużyny do oficjalnych rozgrywek pod patronatem Częstochowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Częstochowie zostały zgłoszone na sezon 2015/2016.

Pierwszym problemem jaki napotkaliśmy na swojej drodze był brak zaplecza sportowego. Na szczęście dzięki zaangażowaniu członków stowarzyszenia, trenerów oraz części rodziców i mieszkańców miasta udało nam się zdobyć odpowiednią ilość głosów w pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego i zadanie pod nazwą „Renowacja boiska do piłki nożnej, budowa placu rekreacji oraz placu zabaw przy ul. Lourdyjskiej” zostało zakwalifikowane do realizacji.

Historyczny moment nastał w dniu 1 lipca 2016 roku, kiedy to uroczyście otworzyliśmy i oficjalnie oddaliśmy do użytkowania nasze boisko piłkarskie, które jest miejscem treningów i meczy sekcji piłki nożnej do dnia dzisiejszego.

Pierwsze oficjalne spotkanie to data 2 września 2016 roku, kiedy to zespół prowadzony przez trenera Tomasza Szewczyka w kategorii Orlik zmierzył się z drużyną Liswarty Krzepice. Mecz, który zapoczątkował historię nowo powstałego piłkarskiego klubu na mapie Częstochowy. Zdecydowana większość zawodników, którzy zagrali tego dnia przy ul. Lourdyjskiej widnieje w kadrze naszych drużyn do dziś.

Specjalizujemy się w szkoleniu dzieci w wieku 5 – 13 lat (skrzat, żak, orlik, młodzik)

Jak większość małych klubów piłki nożnej na co dzień borykamy się z wieloma problemami, które jednak nie demotywują nas w działaniach a jedynie umacniają w wierze, że obraliśmy dobrą choć bardzo wyboistą drogę. Jedynie ciężka praca, konsekwencja, wzajemnie wsparcie społeczności związanej z klubem i wiara w naszą misję pozwalają nam każdego roku podejmować walkę o byt i realizację marzeń naszych i naszych młodych piłkarzy!

Każdego roku wyznaczamy sobie cele, które chcemy zrealizować. Dotyczą one zarówno jakości szkolenia, prowadzenia zajęć, wyników sportowych, kształtowania charakterów naszych podopiecznych jak również nas samych – samodoskonalenia, poprawy organizacji pracy i wielu innych.

Jeżeli chcesz wspomóc nas w jakikolwiek sposób w codziennych działaniach, skontaktuj się z nami. Zarówno my jak i nasi młodzi sportowcy będziemy wdzięczni za wszelką, nawet najmniejszą pomoc.

Najpiękniejsze słowa?! Sportowa Częstochowa!!

Graj razem z nami!